Uw zwembad verdient de juiste waterbehandeling

Uw zwembadwater of jacuzziwater moet niet enkel helder zijn om in te zwemmen of te relaxen, maar moet ook kwalitatief in orde zijn. Daarom is een correcte waterbehandeling van uw zwembad noodzakelijk. Het moet vrij zijn van schadelijke stoffen, bacteriën, virussen, algen en andere ziekteverwekkers. Alleen zo kunnen zwemmers en baders veilig van het zwembad gebruik maken.  Om dat te realiseren moet u 3 aspecten in het oog houden: de zuurtegraad, de desinfectie en de waterhardheid.

De zuurtegraad van uw zwembad

De zuurtegraad van uw jacuzziwater of zwembadwater is een belangrijk aspect in waterbehandeling omdat het de werking bepaalt van het actieve chloor. De zuurtegraad wordt uitgedrukt in pH-waarden tussen 0 en 14, waarbij pH 0 staat voor het sterkste zuur en pH 14 voor de sterkste base.  De ideale pH-waarde van zwembadwater en jacuzziwater is 7,2. Bij een lagere pH werkt chloor efficiënter, maar wordt het water corrosiever. Daardoor worden trapladders en andere metalen objecten sneller aangetast. Bij een hogere pH-waarde is de actieve chloor latenter aanwezig en dus minder actief. Bij hogere zuurtegraad riskeert u ook dat de kalk neerslaat, aangezien de oplosbaarheid van calcium in water verkleint bij het stijgen van de pH.

De noodzaak van desinfecteren

Ook om ziekteverwekkende micro-organismen te doden, moet uw zwembad een waterbehandeling krijgen. U dient het zwembadwater te desinfecteren en te oxideren. Iedere zwemmer of bader brengt namelijk een miljoen tot een miljard micro-organismen in het water. Daar komt nog bij dat het water zelf ook micro-organismen bevat. U begrijpt dat een goede desinfectie onmisbaar is. Zwemwater of jacuzziwater kan op verschillende manieren gedesinfecteerd worden.

Welke rol speelt de hardheid van uw zwembadwater?

Tot slot speelt de waterhardheid en alkaliniteit ook een belangrijke rol. De calciumhardheid en alkaliniteit van het water wijzigt van regio tot regio. De waterhardheid geeft de concentratie van metaalionen, in hoge mate magnesiumcarbonaat en calciumcarbonaat, maar ook bicarbonaten en sulfaten, in het leidingwater aan. De ideale alkaliniteit ligt tussen de 80 en 120 ppm. Om kalkaanslag te vermijden is een juiste balans nodig en bij te hoge waarden is een kalkstabilisator noodzakelijk. Die zal het kalkgehalte in het water stabiliseren, zodat uw zwembadwater in evenwicht is en optimaal kan worden onderhouden. Een waterontharder kan het stadswater onmiddellijk naar de gewenste hardheid brengen.

Vlokkingsmiddelen zijn ideaal wanneer u zwevende deeltjes hebt die niet opgevangen kunnen worden door de zwembadfilter. Door het vlokkingsmiddel slaan de kleinste partikels neer en flocculeren. Dat wil zeggen dat de deeltjes samenklitten waardoor ze kunnen worden vastgehouden in het filtratiesysteem.

Wil u meer weten over waterbehandeling voor uw zwembad? Heeft u specifieke vragen over luchtbehandeling of verwarming van uw zwembad? Contacteer ons voor verdere informatie.