Privacy

De persoonsgegevens van de opdrachtgevers worden door ClimaWorld verwerkt in het kader van de offerte voor de opdracht met het oog op het klantenbeheer en de boekhouding. 

De opdrachtgevers kunnen hun gegevens altijd inkijken en, zo nodig, laten verbeteren of wissen, via een eenvoudig verzoek met bewijs van identiteit dat gericht is aan ClimaWorld.  Voor vragen of klachten

inzake gegevensverwerking kunnen de opdrachtgevers altijd terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.  Meer informatie over de manier waarop ClimaWorld persoonsgegevens verwerkt vindt u op www.climaworld.be in ons algemeen beleid hieromtrent. Ze kunnen ook verwerkt worden voor direct marketing (om u op de hoogte te houden van andere diensten) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien de opdrachtgever dit niet wil volstaat het dit mee te delen op info@climaworld.be .