OPEN CEL VRIJE CHLOOR MEETSYSTEMEN

VOOR DE JUISTE HOEVEELHEID ONTSMETTING

VRIJE CHLOOR OPEN CEL METERS

De vrije chloorwaarde kan gemeten worden met een open ampérometrisch cell die een platinum en koper electrode bevat. Door de wijziging van de vrije chloor in het water wordt er een micro-ampére stroom gegenereerd die dan door een controller wordt omgezet in ppm (deeltjes per miljoen deeltjes).

De behuizingen kunnen enkel de ampérometrische vrije chloorwaarde hebben maar kunnen ook nog andere sensoren bevatten zoals de pH, en/of redox en/of temperatuur. Belangrijk is hier dat de doorstroming van het water over de ampérometrische cell zo stabiel mogelijk dient te worden gehouden. Wij bieden enkel de ampérometrische manifolds aan met een ingebouwde debietsregelaar waar het debiet kan worden ingesteld en er een debiets naderingsschakelaar M18 kan worden aangesloten. Dit maakt dat je perfect het debiet over de cell kunt regelen maar tevens dat de naderings/debietsschakelaar als veiligheid de dosering kan laten stoppen. Een temperatuurssensor is dan ook optioneel verkrijgbaar

  • Platinum - koper cell
  • Meetbereik 0 -10ppm
  • 2-draden aansluiting
  • maximale druk 8 bar

De vrije chloormeting is de juiste meting ivm het ontsmettingsvermogen in het water aanwezig. Hier heeft de pH waarde veel minder een invloed op de meting van de vrije chloorwaarde. De vrije chloorwaarde wordt uitgedrukt in ppm (parts per million).